در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
«خوشی» حالی است که زود می آید و زود می رود.
«رضایت» مقامی است که دیر می آید و دیرمی پاید.
«خوشی» دست می دهد، یعنی عاطفه ای انفعالی است.
«رضایت» را اما باید به دست آورد، یعنی بودنی فعالانه است.
انسان خوش، لزوماً از خودش و زندگی اش راضی نیست. می خندد، اما تهِ خنده اش طعم گس ملال و افسردگی است. «خوشی» اندوه را می زداید، اما ملال و افسردگی را نه.
 «رضایت» اما گاه ته رنگ اندوه دارد. انسان راضی همیشه شاد نیست، اما ملول و افسرده هم نیست.
«خوشی» واکنش عاطفی ماست نسبت به حضور «لذّت».
«رضایت» اما نوع بودن ماست در حضور «معنا».
«لذّت» های زندگی خوشی می آورد، «معنا»ی زندگی رضایت.
از بدی های روزگار ما این است که بیشترمان از رضایت به خوشی بسنده کرده ایم.

http://www.3danet.ir/article/133236/

نوشته شده در جمعه 1 خرداد 1394 ساعت 02:36 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |