در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کردو چه خوش گفت بایزید

 " به صحرا شدم،
 عشق باریده بود و زمین تر شده بود

چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود؛ پای من به عشق فرو می‌شد"


نوشته شده در یکشنبه 16 آذر 1393 ساعت 09:21 ق.ظ توسط علیرضایی نظرات |
چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن
به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی

سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم
که  به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی...

بعد نوشت:
شیار 143؛ حکایتی که جان ملتهب و مشتاق و امیدوار ِبسیاری کسان را به تصویر می کشد
...

"فاخلع نعلیك إنك بالوادی المقدس طوی"نوشته شده در جمعه 7 آذر 1393 ساعت 06:20 ق.ظ توسط علیرضایی نظرات |