تبلیغات
در هوای او - هجران کشیده ام!

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 

دامن مکش به ناز که هجران  کشیده ام
نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام
شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر
پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام
از سیل اشک شوق دو چشمم معاف دار
کز این دو چشمه آب فراوان کشیده ام
جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار
آخر غمت به دوش دل و جان کشیده ام
دیگر گذشته از سر و سامان من مپرس
من بی تو دست از این سرو سامان کشیده ام…

مرحوم شهریارنوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 06:45 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |