تبلیغات
در هوای او - جا گذاشته ایم...

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

ما ســـه چیز را در دوران کــودکی جا گذاشته ایم:

شادمانی بی دلــیل

دوست داشـــتن بی دریغ

کــنجکاوی بی انـــتها...نوشته شده در پنجشنبه 17 بهمن 1392 ساعت 06:18 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |