تبلیغات
در هوای او - جغرافیای وجود

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کردگاهی اوقات، گذر نسیم را بر صورتم احساس میکنم

تری باران را میفهمم

 لحظه های حیات را مزمزه میکنم

و غرق عطر "بودن" میشوم

چشمهایم این روزها ادراک را میخواند

گوشهایم پر شده از آهنگ مبهم سلام

و پاهایم بی تاب عبور از هرچه راه

نفسم تازه و گرم

دستهایم پر شده از لقمه راز

آب و ایینه و ماه

میهمان سفرۀ جانند همه…


نوشته شده در شنبه 5 بهمن 1392 ساعت 10:54 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |