تبلیغات
در هوای او - انسان بودن!

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کردکاش قدری به انسان بودن و اقتضائات آن پایبند بودیم،

 کاش میشد خود را انقدر آزار ندهیم؛

 آدمها خاکستری اند؛

 قرار نیست همانی باشند که ما میخواهیم؛

آنها حتی آنچه که خود میخواهند هم نمیتوانند باشند تا چه رسد به خواست من و شما؛

آنها را میتوان جدای از رفتار و اعمالشان دوست داشت، به حکم انسان بودنشان!

معنایی دیگری باید جستجو کرد برای آرامش داشتن در معیت و زیست با دیگران؛

به یکدیگر مجال تحقق یافتن را بدهیم …


نوشته شده در پنجشنبه 3 بهمن 1392 ساعت 11:09 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |