در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی

به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت
که هر که را تو بگیری زخویشتن برهانی...نوشته شده در شنبه 12 اردیبهشت 1394 ساعت 06:32 ق.ظ توسط علیرضایی نظرات |