تبلیغات
در هوای او - خویشی ِ آن بی‌چون!

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد


چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن
به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی

سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم
که  به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی...

بعد نوشت:
شیار 143؛ حکایتی که جان ملتهب و مشتاق و امیدوار ِبسیاری کسان را به تصویر می کشد
...

"فاخلع نعلیك إنك بالوادی المقدس طوی"نوشته شده در جمعه 7 آذر 1393 ساعت 06:20 ق.ظ توسط علیرضایی نظرات |