تبلیغات
در هوای او - دمی با مرحوم نادر ابراهیمی!

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !

مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ، به عادتِ آب  دادنِ گلهای باغچه بدل شود !

عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ،

 پیوسته نو کردنِ خواستنی است که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن.

تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق .

 چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟

...احتیاط باید کرد . همه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز .

بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند!


نوشته شده در جمعه 18 مهر 1393 ساعت 07:59 ق.ظ توسط علیرضایی نظرات |