تبلیغات
در هوای او - آینۀ جان

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
آنچه می آید قسمتی از مقدمۀ کتاب خواندنی "آینۀ جان" اثر آرش نراقی است. نگارندۀ در جستجویِ خویشتن، همراه و همسفرِ تجربه ها و اندیشه های حضرت مولانا شده و حاصل تأملات نواندیشانۀ خود را در قالب هشت مقاله منعکس کرده است؛

چهار مقالۀ نخست که بازتاب دریافتهای نویسنده از زندگی شخصی مولاناست، عبارتند از : غم غربت، دیدار یار، نوای نی و سکوت خاموشی، چهار مقالۀ بعدی هم که نگاهی دارند به برخی تعالیم و تحفه های اندیشه ای مولانای بلخ، بدین قرارند: بخوانید مرا، در پنجۀ تقلیب رب، مقام فقر و، بار عدم

"مولانا به ما می آموزد که چهرۀ جان خویش را باید در آینه جان که همانا روی یار است بازشناخت. دوست راهی به شناخت خداوند است. گویی امر مقدس در فاصله میان دو انسان رخ می نماید. مولانا قرنهاست که دوست معنوی ما فارسی زبانان بوده است. او شرط نخست دوستی را به نیکی ادا کرد؛ یعنی بی پروا پرده از روح خود برگرفت و تموّجات ظریف و ژرف روح بی تاب خویش را در پردۀ حریر سخن صورت بخشید و بر چشم محرمان مشتاق آشکار کرد.

روح نامرئی او در پردۀ سخن مرئی شد و بسان آینه ای در برابر جان ما نشست. ما با بازآزمایی تجربه های جانی او به فهم جان خود نزدیکتر می‌شویم. فهم در قلمرو معنا همانند فهم یک قطعه موسیقی یا درک یک اثر هنری به معنای مشارکت ورزیدن در جهان درون اثر و بازآزمایی تجربۀ فرد صاحب معناست. بازآزمایی تجربه های معنوی روح های بزرگ بر فراخنای روح ما می افزاید و به ما یاری میکند تا به تجربه های ژرف اما گنگ روح خود نام بدهیم، نشانه های آن را تعبیر کنیم و همهمه های گنگ آن را گویا نماییم.

فرایند کشف خویشتن همانند خلق یک اثر هنری فرایندی آفرینشگرانه است و تجربۀ عارف و زبانی که می  آفریند گنجینۀ فرهنگی ای به میراث می نهد که پسینیان به یاری آن، آن راه درشتناک را آسوده تر بپیمایند. به این اعتبار احوال و اندیشه های مولانا چشم و زبان و نیز مفاهیمی در اختیار ما می نهد که به مثابۀ آینه ای فرهنگی ما را در درک خویشتن و وضعیت بشری مان در این جهان یاری می کند…"


نوشته شده در شنبه 7 تیر 1393 ساعت 07:59 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |