تبلیغات
در هوای او - هیچش کناره نیست...

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

نه اولش پیداست

و نه آخرش
با این همه
باید تا آخرش بروم
بگذار بنشینم و
نفس تازه کنم
نترس
تصمیم من عوض نمی شود
به سنگی بدل نمی شوم
که کنار راه افتاده باشد
نترس
این بار هم که
تاول پاهایم خشک شود
دوباره عاشقت می شوم
دوباره راه می افتم
دوباره گم می شوم
هر طور شده این راه را تا آخر می روم ...

کیکاووس یاکیده

نوشته شده در دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 07:38 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |