تبلیغات
در هوای او - بهای لبخند تو

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

جانم از آتشفشان ها گذر می کند
با خویشتن در جنگم
از خود عبور می کنم
تو آن سوی من ایستاده ای
و لبخند می زنی
و لبخند تو آن قدر بها دارد
که به خاطرش از آتش بگذرم
من طلا خواهم شد
می دانم ...


"جبران خلیل جبران"نوشته شده در چهارشنبه 13 فروردین 1393 ساعت 04:22 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |